1.0.230
Panaszkezelés

FOGYASZTÓVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Játékosaink!
Általános információkért, panaszaival és észrevételeivel, valamint az elektronikus játék és fogadási lehetőségekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségek valamelyikén érheti el telefonon vagy írásban ügyfélszolgálatunkat:

Telefonos ügyfélszolgálat:
+36 1 201 0580
Hétfő – Vasárnap: 7:00 – 23:00

E-mail cím: ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu

Honlap: www.szerencsejatek.hu

Postacím:
Szerencsejáték Zrt.
1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.

Panaszának elutasítása esetén Ön a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes hatóságoknál kezdeményezhet további eljárást, melyek elérhetőségeiről itt tájékozódhat:

Békéltető testületek elérhetősége: http://bekeltetes.hu

Fogyasztóvédelmi ügyekben a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz illetve a megyeszékhelye szerinti járási hivatalhoz fordulhat.

Járáskereső: http://jarasinfo.gov.hu

 


ÁLLAMI FELÜGYELETI SZERV:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

Központi Ügyfélszolgálati Iroda: +36 1 550 2500

E-Fax: +36 1 550 2495

E-mail cím: sztfh@sztfh.hu

Honlap: https://sztfh.hu

Cím: Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Postafiók: 1538 Budapest, Pf. 547.